نقشه گنج

حساب کاربری
راهنمای سایت
بازی صندوق جایزه
بازی کدام تصویر
بازی کدام عدد
بازی پرتاب سکه
بازی سوال طلایی
بازی گردونه شانس
بازی با کلمات
بازی شکل ها
بازی گنج
 

بازی صندوق جایزه

بازی هیجانی شانسی صندوق گنچ با جوایز متعدد

 


موجودی سکه : 0
موجودی حساب شما کافی نمی باشد!
 
خرید  عدد صندوق

هر صندوق 5 سکه
حداکثر 15 خرید

صندوق باقیمانده:

برای آغاز بازی و انتخاب تمامی صندوق های خود، شروع را فشار دهید.


جایزه شما:

پس از اتمام بازی ، جهت انتقال جایزه به حساب موجودی ، تایید را فشار دهید.