نقشه گنج

حساب کاربری
راهنمای سایت
بازی صندوق جایزه
بازی کدام تصویر
بازی کدام عدد
بازی پرتاب سکه
بازی سوال طلایی
بازی گردونه شانس
بازی با کلمات
بازی شکل ها
بازی گنج
 

بازی کدام تصویر

با حدس درست، تصویر مورد نظر خود را انتخاب کرده و جایزه بگیرید.

 


موجودی سکه : 0
موجودی حساب شما کافی نمی باشد!
شرکت در بازی:

خرید مربع

هر مربع 3 سکه
حداقل موجودی 12 سکه

صندوق باقیمانده :

برای آغاز بازی بر روی شروع کلیک کنید.جایزه شما:

پس از اتمام بازی ، جهت انتقال جایزه به حساب موجودی ، تایید را فشار دهید.

تصویر زیر مربوط به کدام گزینه است؟