نقشه گنج

حساب کاربری
راهنمای سایت
بازی صندوق جایزه
بازی کدام تصویر
بازی کدام عدد
بازی پرتاب سکه
بازی سوال طلایی
بازی گردونه شانس
بازی با کلمات
بازی شکل ها
بازی گنج
 

اگر خوش شانس باشید می تونید این بازی رو ببرید!

 


موجودی سکه :
0
موجودی حساب شما کافی نمی باشد!

شرکت در بازی:

شرکت در بازی 4 سکه
+ امکان 2 بار حدس اشتباه
+ حداکثر 7 بار استفاده از راهنمای حدس عدد


برای آغاز بازی پس از پرداخت بر روی شروع کلیک کنید.
میزان شانس تمامی کاربران در هر مرحله 50% می باشدتعداد شانس باقیمانده: 2


در هر مرحله یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید
                 
انتخاب یک عدد توسط سیستم
 

جایزه شما:

پس از اتمام بازی ، جهت انتقال جایزه به حساب موجودی ، تایید را فشار دهید.