نقشه گنج

حساب کاربری
راهنمای سایت
بازی صندوق جایزه
بازی کدام تصویر
بازی کدام عدد
بازی پرتاب سکه
بازی سوال طلایی
بازی گردونه شانس
بازی با کلمات
بازی شکل ها
بازی گنج
 

پرتاب سکه

شیر یا خط؟! انتخاب با شماست!!

 


موجودی سکه : 0
موجودی حساب شما کافی نمی باشد!
 
خرید دفعه پرتاب سکه

هر پرتاب 2 سکه
حداکثر 20 خرید

دفعات باقیمانده:

برای پرتاب سکه شروع را فشار دهیدجایزه شما:

پس از اتمام بازی ، جهت انتقال جایزه به حساب موجودی ، تایید را فشار دهید.با هر کلیک بر روی شیر یا خط شانس خود را محک بزنید