نقشه گنج

حساب کاربری
راهنمای سایت
بازی صندوق جایزه
بازی کدام تصویر
بازی کدام عدد
بازی پرتاب سکه
بازی سوال طلایی
بازی گردونه شانس
بازی با کلمات
بازی شکل ها
بازی گنج
 

سوال طلایی

هوش، سرعت عمل و ریسک کردن رمز موفقیت شماست.

 


موجودی سکه : 0
موجودی حساب شما کافی نمی باشد!
شرکت در بازی:

شرکت در مسابقه 5 سکه


حداکثر زمان تایید جواب 15  ثانیه

برای آغاز بازی و انتخاب تمامی صندوق های خود، شروع را فشار دهید.جایزه شما:
پس از اتمام بازی ، جهت انتقال جایزه به حساب موجودی ، تایید را فشار دهید.  
در هر مرحله ، ابتدا یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید.
   
پاسخ سوال مطرح شده را انتخاب نمایید.

زمان باقیمانده: 0
 

  نقشه گنج
  2500تومان(پول)+100سکه
  2000تومان(پول)+50سکه
  1500تومان(پول)+35سکه
  1200تومان(پول)+30سکه
  900تومان(پول)+25سکه
  700تومان(پول)+20سکه
  300تومان(پول)+15سکه
  200تومان(پول)+10سکه
  100تومان(پول)+5سکه