نقشه گنج

حساب کاربری
راهنمای سایت
بازی صندوق جایزه
بازی کدام تصویر
بازی کدام عدد
بازی پرتاب سکه
بازی سوال طلایی
بازی گردونه شانس
بازی با کلمات
بازی شکل ها
بازی گنج
 

گردونه شانس

اگه شانست خوبه بچرخووووون !

 


موجودی سکه : 0
موجودی حساب شما کافی نمی باشد!
شرکت در بازی:

هزینه شرکت در بازی 7 سکه
نقشه گنج
پوچ
200تومان(پول)
پوچ
100تومان(پول)
30سکه
پوچ
20سکه
پوچ
10سکه
500تومان(پول)
پوچ
جایزه شما:

پس از اتمام بازی ، جهت انتقال جایزه به حساب موجودی ، تایید را فشار دهید.