نقشه گنج

حساب کاربری
راهنمای سایت
بازی صندوق جایزه
بازی کدام تصویر
بازی کدام عدد
بازی پرتاب سکه
بازی سوال طلایی
بازی گردونه شانس
بازی با کلمات
بازی شکل ها
بازی گنج
 

بازی با کلمات

بازی خاطره انگیز حدس کلمه!

 


موجودی سکه : 0
موجودی حساب شما کافی نمی باشد!
شرکت در بازی:

خرید مربع
(تعداد اشتباه)

قیمت هر اشتباه 1 سکه
شرکت در بازی 5 سکه
زمان بازی 30 ثانیه

تعداد اشتباه باقیمانده :

برای آغاز بازی بر روی شروع کلیک کنید.جایزه شما :

پس از اتمام بازی ، جهت انتقال جایزه به حساب موجودی ، تایید را فشار دهید.
زمان باقیمانده: 0


کلمه مورد نظر: