1-شرایط شرکت در بازی :

حداقل موجودی حساب : 5 سکه

قیمت خرید هر صندوق : 5 سکه

حداکثر تعداد صندوق برای خرید : 15 صندوق

 

2-نحوه بازی کردن :

ابتدا تعداد صندوق مورد نظر خود را نوشته کرده و گزینه " تایید " را کلیک کنید.سپس برای آغاز بازی،گزینه  " شروع " را کلیک نمایید.پس از آن، به سراغ صندوق ها رفته و صندوق گنج مورد نظر خود را انتخاب کنید.جایزه شما در بین صندوق ها نشان داده می شود.

هر بار که یک صندوق انتخاب کنید از تعداد صندوق های خریداری شما کسر شده و در کادر سمت راست در بخش " صندوق های باقیمانده " تعداد صندوقهای موجود خود را مشاهده کنید.

 

3-جوایز :

از 50 صندوق گنج موجود، جوایز زیر برای شما در نظر گرفته شده است:

1 نقشه گنج - 3 جایزه 10 سکه - 5 جایزه 8 سکه - 2 جایزه 12 سکه - 1 جایزه 150 تومن - 2 جایزه 100 تومن- 4 جایزه 120 تومن-- 5 جایزه 110 تومن-1جایزه 500 تومان -1 جایزه 15 سکه  1 جایزه 20 سکه  1 جایزه 30 سکه- 17پوچ

 

4-دریافت جوایز :

پس از اتمام صندوقهای خریداری شده شما، حتما باید روی گزینه " تایید جایزه " کلیک کنید.اگر کلیک نکنید جوایز شما به حساب شما واریز نخواهد شد.