1-شرایط شرکت در بازی :

حداقل موجودی حساب : 2 سکه

قیمت خرید بار پرتاب سکه : 2 سکه

حداکثرخرید پرتاب سکه : 20 بار

 

2-نحوه بازی کردن :

پس از پرداخت بلیط بازی و خرید تعداد دفعه پرتاب،گزینه شروع را کلیک نمایید.

سپس روی شیر یا خط کلیک کنید

در صورتی که حدس شما درست باشد روی انتخاب شما علامت تیک سبز رنگ نشان داده می شود.در غیر اینطورت علامت ضربدر قرمز مشاهده می کنید.

برای پرتاب مجدد سکه، بعد از نمایش نتیجه پرتاب قبلی،مجددا روی شیر یا خط کلیک کنید و نتیجه را مشاهده کنید.

پس از پایان دفعات پرتاب سکه،مجموع جوایز هر بار حدس صحیح به شما تعلق خواهد گرفت.

 

3-جوایز :

5 سکه + 100 تومان پول

 

4-دریافت جوایز :

پس از اتمام پرتابها، حتما باید روی گزینه " تایید جایزه " کلیک کنید.اگر کلیک نکنید جوایز شما به حساب شما واریز نخواهد شد.